Reklamácia a vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU

Pokiaľ Vám tovar nevyhovuje, je možné ho vrátiť (viď ustanovenie § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a uplatniť právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru. Pochopiteľne sa nejedná o všetok tovar - bližšie info viď bod 5 obch. podmienok. Tovar zašlite starostlivo zabalený, označený ako "krehký" a najlepšie v pôvodnom obale späť na adresu našej prevádzky alebo na náš PostBOX (Slovenská pošta) - adresa: AKVA-TERA.SK, Pavol Vitámvás, PostBOX 70, Zámocká 8, 901 01 Malacky, Slovensko.

Zároveň nám povedzte číslo účtu pre vrátenie zaplatenej čiastky. Po prijatí tovaru vec spracujeme a budeme Vás informovať e-mailom. V prípade, že už uplynula zákonná lehota, tak nás prosím kontaktujte e-mailom a skúsime nájsť vhodné riešenie.

Ak si chcete vybrať iný tovar a zaslať späť nevyhovujúci tovar, ktorý má byť odpočítaný, tak si vytvorte novú objednávku a do "Poznámky" uveďte číslo pôvodnej objednávky a informáciu o vrátení tovaru. Nová objednávka bude upravená ihneď po prijatí nevyhovujúceho tovaru. Bližšie informácie (poučenie) a formulár pre odstúpenie od zmluvy môžete stiahnuť tu (pdf).

REKLAMÁCIA - chybný výrobok

Je možné, že zakúpený výrobok nebude po istej dobe správne fungovať. V prípade, že sa jedná o funkčnú závadu spôsobenú chybným výrobkom, ktorý bol používaný v súlade s "návodom na použitie", je možné vec podľa "Občianskeho zákonníka" reklamovať. Napriek tomu odporúčame vopred reklamáciu skonzultovať, aby nedošlo k zbytočnému nedorozumeniu, časovým oneskoreniam a nákladom spojených s vybavením reklamácie.

Postup pre vybavenie reklamácie:

 1. Chybný alebo nefunkčný výrobok zašlite riadne zabalený na adresu našej prevádzky alebo na náš PostBOX (Slovenská pošta) - adresa: AKVA-TERA.SK, Pavol Vitámvás, PostBOX 70, Zámocká 8, 901 01 Malacky, Slovensko. Spolu s výrobkom dodajte kópiu dokladu o kúpe (faktúra, paragón, príp. záručný list) a Vaše vyjadrenie či popis problému či zistené závady. Akonáhle bude výrobok doručený, pošleme Vám potvrdenie o prijatí výrobku na reklamáciu e-mailom. Upozorňujeme, že reklamovaný tovar je nutné zaslať riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy! Neposielajte na dobierku! Také zásielky budú odmietnuté.
 2. Chybný alebo nefunkčný výrobok osobne doručte na adresu našej prevádzky alebo na náš PostBOX (Slovenská pošta) - adresa: AKVA-TERA.SK, Pavol Vitámvás, PostBOX 70, Zámocká 8, 901 01 Malacky, Slovensko. Spolu s výrobkom dodajte kópiu dokladu o kúpe (faktúra, paragón, príp. záručný list). Dostanete písomné potvrdenie o prijatí výrobku na reklamáciu.

Podľa povahy veci je možné reklamáciu vybaviť niekoľkými spôsobmi:

 1. Oprava tovaru či výmena chybného dielu.
 2. Výmena tovaru za nový (ak je vec neopraviteľná alebo nefunkčná).
 3. Výmena tovaru za iný (napr. iná značka). V prípade, že je vec neopraviteľná. Doplatíte iba rozdiel kúpnej ceny.
 4. Vrátenie kúpnej ceny výrobku (nevzťahuje sa na náklady spojené s prepravou). V prípade, že je vec neopraviteľná. Bude vystavený dobropis a čiastka zaslaná na Váš bankový účet.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Reklamáciu pochopiteľne riešime v najkratšej možnej lehote. Postupujeme v súlade s "Občianskym zákonníkom". Formulár "Reklamačný protokol" slúžiaci na uplatnenie zákonnej zodpovednosti za vadu môžete stiahnuť tu (pdf).

REKLAMÁCIA - poškodená zásielka

 • TOPTRANS - odkaz na reklamačný formulár. Vybavenie reklamácie výrazne urýchli obstaranie fotodokumentácie poškodeného tovaru aj balíka (vonkajší obal vrátane prepravného štítku - pôvodné balenie). Pošlite na e-mail. Bezodkladne nás kontaktujte (do cca 24 hodín od prijatia balíka). Do predmetu správy prosím vždy uveďte číslo objednávky prípadne faktúry. Reklamáciu poškodenia u sklenených výrobkov je nutné uplatniť IHNEĎ pri prevzatí - kontrola pred vodičom! Pozri info zaslané v e-maile. Viditeľne poškodenú zásielku môžete odmietnuť - nutné zapísať do záznamu od vodiča. Bezodkladne nás kontaktujte e-mailom (do cca 24 hodín od prijatia zásielky). Do predmetu správy prosím vždy uveďte číslo objednávky / faktúry.
 • Slovenská pošta - reklamáciu nutné ihneď uplatniť na najbližšej pošte. Bezodkladne nás kontaktujte. Do predmetu správy prosím vždy uveďte číslo objednávky / faktúry.
 • Packeta - Vybavenie reklamácie výrazne urýchli obstaranie fotodokumentácie poškodeného tovaru aj balíka (vonkajší obal vrátane prepravného štítku). Pošlite na e-mail. Bezodkladne nás kontaktujte (do cca 24 hodín od prijatia balíka). Do predmetu správy prosím vždy uveďte číslo objednávky prípadne faktúry. Reklamáciu poškodenia u sklenených výrobkov je nutné uplatniť ihneď pri prevzatí - kontrola pred vodičom! Pozri info zaslané v e-maile. Viditeľne poškodenú zásielku môžete odmietnuť - nutné zapísať do záznamu od vodiča. Bezodkladne nás kontaktujte e-mailom (do cca 24 hodín od prijatia zásielky). Do predmetu správy prosím vždy uveďte číslo objednávky / faktúry.

VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Ak je tovar poškodený a zásielka bola "prijatá bez výhrad", treba preukázať poškodenie. Zašlite foto poškodeného tovaru vrátane pôvodného (kompletného) obalového materiálu a prepravného štítku. Tovar vždy ponechajte najlepšie v pôvodnom obale aj s kompletnou výplňou a prepravným štítkom (číslom zásielky) – uľahčí to vybavenie reklamácie s prepravnou službou. Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Dôrazne žiadame zákazníkov, aby pri zistení poškodenia tovaru - po prijatí zásielky od prepravcu, vec bezodkladne nahlásili na prepravnú službu (s uvedením čísla zásielky a popisu problému) aj na náš helpdesk (s uvedením čísla objednávky). Je NUTNÉ zachovať pôvodný obal zásielky a odporúčame zaobstarať zodpovedajúcu fotodokumentáciu vrátane obalu s prepravným štítkom aj manipulačnými štítkami. V opačnom prípade nemôžeme zaručiť kladné vybavenie Vašej požiadavky.

REKLAMÁCIA - nekompletná dodávka

Je-li zásilka nekompletní nebo obsah zásilky nesouhlasí s objednávkou resp. s dodanou fakturou, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli zjištěný nedostatek bez zbytečného odkladu (tj. nejlépe ihned po přijetí zásilky), nejpozději však do 48 hodin od doručení zásilky přepravní službou. Zjištěný nedostatek napište na e-mail a do předmětu prosím napište "Reklamace zásilky" a uveďte č. obj. / příp. faktury.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

SVETELNÉ ZDROJE - ZÁRUČNÁ DOBA A ŽIVOTNOSŤ:

Životnosť výrobku vymedzuje "spotrebnú dobu", teda dobu, počas ktorej dôjde k spotrebovaniu výrobku. Pojem "životnosť" nemožno zamieňať s pojmom "záručná doba", pretože v prípade, keď je doba životnosti kratšia ako záručná doba a výrobok je spotrebovaný pred uplynutím záručnej doby, nie je možné uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady vyplývajúce zo záruky.

Životnosť nami predávaných svetelných zdrojov je min. 2-3.000 prevádzkových hodín (ak nie je na výrobku uvedená životnosť dlhšia) pri žiarivkách a výbojkách, respektíve rok od uvedenia do prevádzky (záleží, aká skutočnosť nastane skôr). U osvetlených zdrojov používaných v akvaristike a teraristike je predpokladané, že budú použité v prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou, čo sú okolnosti, ktoré majú negatívny vplyv na životnosť svetelných zdrojov. Deklarovaná životnosť svetelných zdrojov je teda nižšia, než napríklad v bytovom osvetlení. Svetelný zdroj môže fungovať dlhšiu dobu, než je deklarovaná životnosť. Po jej uplynutí však podstatne klesá svietivosť a mení sa k horšiemu farebnému podaniu svetla. Z tohto dôvodu musia byť svetelné zdroje po roku prevádzky preventívne menené (prípadne sa riaďte pokynmi výrobcu).

ELEKTROZARIADENIE

(napr. filtre, čerpadlá, vzduchovacie motorky a pod.):

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním. Čo to znamená? Niektoré súčasti elektrozariadenia sú do značnej miery namáhané (obvyklá prevádzka 24 hodín denne) a musia sa tak meniť často aj skôr, než skončí zákonom daná záručná doba. Na tieto súčasti poskytujeme záruku v dĺžke 6 mesiacov od dátumu predaja. Ktoré sú to? Napr.: rotory, osičky, tesnenia, membrány a pod. Bližšie informácie ohľadom odporúčanej výmeny takýchto súčastí nájdete obvykle v návode na použitie.

AKVÁRIA

Pred uplatnením „reklamácie akvária“ Vás prosíme o oznámenie či preverenie nasledujúcich informácií:

 • Akvárium tečie? Špecifikujte prosím na akom mieste? Zaobstarajte prosím zodpovedajúcu foto-dokumentáciu miesta (vrátane umiestnenia - podkladu - skrinky / stolíka), kde sa prejavuje netesnosť a zašlite na náš e-mail.
 • Akvárium je prasknuté? Špecifikujte prosím na akom mieste? U prasknutého akvária prosím uveďte spôsob umiestnenia a kúpte prosím zodpovedajúcu foto-dokumentáciu miesta (vrátane umiestnenia - podkladu - skrinky / stolíka).

Zistené skutočnosti zašlite na e-mail a do predmetu prosím napíšte "Reklamácia akvária" a uveďte&nbsp ;č. obj. / príp. faktúry.

FILTRE, ČERPADLÁ

Pred riešením reklamácie Vás prosíme o preverenie nasledujúcich informácií:

 • Netesnosť: Skontrolujte tesnenie pod hlavou a na adaptéri / ventiloch. U staršieho filtra vykonajte výmenu potrebných tesnení (viď odporúčanie výrobcu, najneskôr však za 2 roky) prípadne aj adaptéra / ventilov, ak je to nutné. Jedná sa o diely podliehajúce opotrebovaniu a nemožno tak uplatniť štandardnú záruku v plnej výške. Preverte upevnenie hadíc k adaptéru aj rúrkam. Ak sú hadice staršie, tak vykonajte podľa potreby výmenu za nové. Umiestnite filter do vhodnej plastovej nádoby kvôli možnému úniku vody.
 • Strata výkonu: Skontrolujte nasledujúce: priškripnutá či zlomená hadica, upchatý sací kôš, vrtuľka / rotor čistý a pevný / celistvý. Preverte, či nie sú zanešené hadice! Zvlášť hadice s menším priemerom (12 a menej mm) sú náchylnejšie na zanášanie. Skontrolujte umiestnenie filtra a jeho max. výtlačnú výšku (viď info v návode). Ak sa ani po vyčistení všetkých súčastí filtra stav nezlepší, potom reklamujte (obvykle je nutné zaslať celý filter vrátane všetkých komponentov).
 • Zvýšená hlučnosť: Skontrolujte vrtuľku / rotor vrátane osičky, musí byť pevný / celistvý. V opačnom prípade je nutné zakúpiť si nový. Jedná sa o diely podliehajúce opotrebovaniu a nemožno tak uplatniť štandardnú záruku v plnej výške. Ďalšou možnosťou je kontakt napr. so stenou skrine, v ktorej býva filter obvykle uložený.

Tovar bude prijatý na reklamačné konanie (riadne uplatnenie reklamácie) za týchto podmienok:

 1. Pri uplatňovaní záručnej opravy (výmeny) je neoddeliteľnou súčasťou tohto reklamačného protokolu kópia dokladu preukazujúca zakúpenie uvedeného tovaru. Tovar musí byť reklamovateľný tj. v lehote udávajúcej zodpovednosť výrobcu za vadu (štandardná lehota je 24 mesiacov od zakúpenia), viď info u výrobku. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým používaním. Svetelné zdroje, súčiastky podliehajúce veľkému opotrebovaniu (napr. tesnenia, rotory, osičky) majú obmedzenú životnosť udanú výrobcom (napr. udanú v hodinách svietivosti), prípadne obmedzenú na cca 6 mesiacov od dátumu zakúpenia.
 2. V prípade, že sa jedná o zariadenie skladajúce sa z viacerých častí (napr. filter), je nutné dodať všetky diely potrebné na otestovanie výrobku. Radi Vám poskytneme potrebné informácie ku konkrétnemu výrobku.
 3. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený zákazníkom. Pokusy zákazníka o opravu tovaru sú neprípustné a môže byť na ne pozerané ako na neoprávnenú reklamáciu!
 4. V prípade, že tovar nebude dostatočne chránený pri preprave a dôjde k poškodeniu, tak bude zdokumentovaný a zákazník hneď po prijatí informovaný.
 5. Ak zákazník odovzdá na reklamáciu nekompletný tovar prípadne nešpecifikuje dôvod na reklamáciu, môže dôjsť k oneskoreniu vo vybavení&reklamácie.
 6. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v čo najkratšej lehote, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Reklamáciu riešime v súlade s platným občianskym zákonníkom (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení). Tovar musí byť zaslaný dostatočne zabalený, poistený a označený príslušnými manipulačnými značkami (ak je to potrebné). Cenu prepravy hradí kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. V prípade požiadavky na preplatenie nákladov za reklamáciu je potrebné zaslať službou v najnižšej cenovej relácii a zaslať kópiu dokladu preukazujúceho úhradu. 

Reklamačné konanie (riadne uplatnenie reklamácie) sa rozumie zaslanie či odovzdanie chybného tovaru na adresu prevádzky. Reklamačná lehota začína plynúť od prijatia tovaru.