VRÁTENIE TOVARU

 

Ak Vám tovar nevyhovuje, je možné ho vrátiť (pozri ustanovenie § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a uplatniť právo od kúpnej zmluvy a odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru. Pochopiteľne sa nejedná o všetok tovar - pre bližšie info pozri bod 5 obch. podmienok. Tovar zašlite starostlivo zabalený na: 1. adresu našej prevádzky , 2. našu slovenskú adresu: Pavel Vitámvás, AKVA-TERA.SK, P.O.BOX 8, 908 01 Kúty 1. Odporúčame zaslať Slovenskou poštou - "Zásielka na poštu". Niektoré prepravné služby na POBox nedoručujú! Zároveň nám oznámte číslo účtu (vrátane IBAN a SWIFT) pre vrátenie zaplatenej čiastky. Po prijatí tovaru požiadavku spracujeme a budeme Vás informovať e-mailom. V prípade, že už uplynula zákonná lehota, tak nás prosím kontaktujte e-mailom a skúsime nájsť vhodné riešenie. Ak si chcete vybrať iný tovar a zaslať späť nevyhovujúci tovar, ktorý sa má odpočítať, tak si vytvorte novú objednávku a do "Poznámky" uveďte číslo pôvodnej objednávky a informáciu o vrátení tovaru (!). Nová objednávka bude upravená ihneď po prijatí nevyhovujúceho tovaru. Bližšie informácie (poučenie) a formulár na odstúpenie od zmluvy môžete stiahnuť tu (pdf).

 


 

REKLAMÁCIA - vadný výrobok

 

Je možné, že zakúpený výrobok nebude po istej dobe správne fungovať. V prípade, že sa jedná o funkčnú poruchu spôsobenú chybným výrobkom, ktorý bol používaný v súlade s návodom na použitie, možno tovar podľa Občianskeho zákonníka reklamovať. Napriek tomu odporúčame vopred vec (vadu) skonzultovať, aby nedošlo k zbytočnému nedorozumeniu, časovým oneskoreniam a zbytočným nákladom spojených s vybavením reklamácie. 

Postup na vybavenie reklamácie :

Chybný alebo nefunkčný výrobok zašlite starostlivo zabalený na: 1. adresu našej prevádzky , 2. našu slovenskú adresu: Pavel Vitámvás, AKVA-TERA.SK, P.O.BOX 8, 908 01 Kúty 1. Odporúčame zaslať Slovenskou poštou - "Zásielka na poštu". Niektoré prepravné služby na POBox nedoručujú!. Spolu s výrobkom dodajte kópiu dokladu o kúpe (faktúra, paragon, príp. Záručný list) a Vaše vyjadrenia či popis problému / závady. Akonáhle bude výrobok doručený, pošleme Vám potvrdenie e-mailom o prijatí výrobku k reklamácii. Upozorňujeme, že reklamovaný tovar je nutné zaslať riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy! Neposielajte na dobierku! Zásielky tohto typu budú odmietnuté.

Podľa povahy veci možno reklamáciu vybaviť niekoľkými spôsobmi 
:
 1. Oprava tovaru či výmena vadného dielu.
 2. Výmena tovaru za nový (ak je tovar neopraviteľný či nefunkčný).
 3. Výmena tovaru za iný (napr. iná značka). V prípade, že je vec neopraviteľná, doplatíte len rozdiel kúpnej ceny.
 4. Vrátenie kúpnej ceny výrobku (nevzťahuje sa na náklady spojené s prepravou). V prípade, že je vec neopraviteľná, bude vystavený dobropis a čiastka zaslaná na Váš bankový účet.
Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Reklamáciu pochopiteľne riešime v najkratšej možnej lehote. Postupujeme v súlade s Občianskym zákonníkom. Formulár "Reklamačný protokol" slúžiaci k uplatneniu zákonnej zodpovednosti za chybu môžete stiahnuť tu (pdf).


REKLAMÁCIA - poškodená zásielka

 
SLOVENSKÁ POŠTA
 1. V prípade zistenia poškodenia* zásielky počas prevzatia je nutné vec reklamovať čo najskôr u vodiča, s ktorým spíšete zápis o škode. Potvrdený zápis o škode nám pošlite čo najskôr e-mailom. Viditeľne poškodenú zásielku môžete odmietnuť a nechať vrátiť späť.
 2. V prípade zistenia poškodenia* zásielky po prevzatí je nutné vec reklamovať čo najskôr na ktorejkoľvek pobočke Slovenské pošty, kde spíšete zápis o škode, pozri reklamačný formulár (tento vytlačte, prosím). Potvrdený zápis o škode nám pošlite čo najskôr e-mailom.
 3. Vybavenie reklamácie výrazne urýchli obstaranie fotodokumentácie poškodeného tovaru aj balíkov (vonkajší obal vrátane prepravného štítku - pôvodné balenie) a toto čo najskôr pošlite na náš e-mail. Do predmetu správy prosím vždy uveďte číslo objednávky prípadne faktúry (!).

* POZOR! Reklamáciu poškodenia u sklenených výrobkov je nutné uplatniť IHNEĎ pri prevzatí  - kontrola pred vodičom! Pozri info zaslané v e-maili. Viditeľne poškodenú zásielku môžete odmietnuť - pozri záznam od vodiča.


TOPTRANS

 1. V prípade zistenia poškodenia* zásielky počas prevzatia je nutné vec reklamovať čo najskôr u vodiča, s ktorým spíšete zápis o škode. Potvrdený zápis o škode nám pošlite čo najskôr e-mailom. Viditeľne poškodenú zásielku môžete odmietnuť a nechať vrátiť späť.
 2. V prípade zistenia poškodenia* zásielky po prevzatí je nutné vec reklamovať čo najskôr - pošlite na e-mail. Odkaz na reklamačný formulár.
 3. Vybavenie reklamácie výrazne urýchli obstaranie fotodokumentácie poškodeného tovaru aj balíkov (vonkajší obal vrátane prepravného štítku - pôvodné balenie) a toto čo najskôr pošlite na náš e-mail. Do predmetu správy prosím vždy uveďte číslo objednávky prípadne faktúry (!).

* POZOR! Reklamáciu poškodenia u sklenených výrobkov je nutné uplatniť IHNEĎ pri prevzatí  - kontrola pred vodičom! Pozri info zaslané v e-maili. Viditeľne poškodenú zásielku môžete odmietnuť - pozri záznam od vodiča.


GLS

 1. V prípade zistenia poškodenia* zásielky počas prevzatia je nutné vec reklamovať čo najskôr u vodiča, s ktorým spíšete zápis o škode. Potvrdený zápis o škode nám pošlite čo najskôr e-mailom. Viditeľne poškodenú zásielku môžete odmietnuť a nechať vrátiť späť.
 2. V prípade zistenia poškodenia* zásielky po prevzatí je nutné vec reklamovať čo najskôr - pošlite na e-mail.
 3. Vybavenie reklamácie výrazne urýchli obstaranie fotodokumentácie poškodeného tovaru aj balíkov (vonkajší obal vrátane prepravného štítku - pôvodné balenie) a toto čo najskôr pošlite na náš e-mail. Do predmetu správy prosím vždy uveďte číslo objednávky prípadne faktúry (!).
* POZOR! Reklamáciu poškodenia u sklenených výrobkov je nutné uplatniť IHNEĎ pri prevzatí  - kontrola pred vodičom! Pozri info zaslané v e-maili. Viditeľne poškodenú zásielku môžete odmietnuť - pozri záznam od vodiča.
 
 1. V prípade zistenia poškodenia* zásielky počas prevzatia je nutné vec reklamovať čo najskôr u vodiča, s ktorým spíšete zápis o škode. Potvrdený zápis o škode nám pošlite čo najskôr e-mailom. Viditeľne poškodenú zásielku môžete odmietnuť a nechať vrátiť späť.
 2. V prípade zistenia poškodenia* zásielky po prevzatí je nutné vec reklamovať čo najskôr - pošlite na e-mail.
 3. Vybavenie reklamácie výrazne urýchli obstaranie fotodokumentácie poškodeného tovaru aj balíkov (vonkajší obal vrátane prepravného štítku - pôvodné balenie) a toto čo najskôr pošlite na náš e-mail. Do predmetu správy prosím vždy uveďte číslo objednávky prípadne faktúry (!).
VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA: Ak je tovar poškodený a zásielka bola "prijatá bez výhrad", je potrebné preukázať poškodenie. Zašlite foto poškodeného tovaru vrátane pôvodného (kompletného) obalového materiálu a prepravného štítku. Tovar vždy ponechajte najlepšie v pôvodnom obale aj s kompletnou výplňou a sprievodnou etiketou (číslom zásielky) - uľahčí to vybavenie reklamácie s prepravnou službou. Ďakujeme.
UPOZORNENIE: Dôrazne žiadame zákazníkov, aby pri zistení poškodenia tovaru - po prijatí zásielky od prepravcu, problém bezodkladne nahlásili na prepravnú službu (s uvedením čísla zásielky a popisu problému) aj na náš helpdesk (s uvedením čísla objednávky). Je NUTNÉ zachovať pôvodný obal zásielky a odporúčame zaobstarať odpovedajúcu fotodokumentaciu vrátane obalu s prepravným štítkom a manipulačnými štítkami (pôvodné balenie). V opačnom prípade nemôžeme zaručiť kladné vybavenie Vašej požiadavky.REKLAMÁCIA - nekompletné dodanie
 
Ak je zásielka nekompletná alebo obsah zásielky nesúhlasí s objednávkou resp. s dodanou faktúrou, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi zistený nedostatok bez zbytočného odkladu (tj najlepšie ihneď po prijatí zásielky), najneskôr však do 48 hodín od doručenia zásielky prepravnou službou. Zistený nedostatok napíšte na e-mail a do predmetu e-mailu napíšte "Reklamácia zásielky" a popíšte dôvod reklamácie, uveďte kontakt, číslo zásielky a číslo objednávky / faktúry (!).
 
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE:
 

SVETELNÉ ZDROJE - ZÁRUČNÁ DOBA A ŽIVOTNOSŤ

Životnosť výrobku vymedzuje "spotrebnú dobu", teda dobu, počas ktorej dôjde k spotrebe výrobku. Pojem "životnosť" nemožno zamieňať s pojmom "záručná doba", pretože v prípade, ak je doba životnosti kratšia ako záručná doba a výrobok je spotrebovaný pred uplynutím záručnej doby, nie je možné uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady vyplývajúce zo záruky.

Životnosť nami predávaných svetelných zdrojov je min. 2-3.000 prevádzkových hodín (ak nie je na výrobku uvedená životnosť dlhšia) pre svetelné zdroje, respektíve rok od uvedenia do prevádzky (záleží, aká skutočnosť nastane skôr). U svetelných zdrojov používaných v akvaristike a teraristike je predpokladané, že budú použité v prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou, čo sú okolnosti, ktoré majú negatívny vplyv na životnosť svetelných zdrojov. Deklarovaná životnosť svetelných zdrojov je teda nižšia, než napríklad v bytovom osvetleni. Svetelný zdroj môže fungovať dlhšiu dobu, než je deklarovaná životnosť. Po jej uplynutí však podstatne klesá svietivosť a farebné podanie svetla sa postupne zhoršuje. Z tohto dôvodu musia byť svetelné zdroje po roku prevádzky preventívne menené (prípadne sa riaďte pokynmi výrobca).

 

ELEKTROZARIADENIA

Napr. filtre, čerpadlá, vzduchovacie motorčeky apod.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním. Čo to znamená? Niektoré komponenty elektrozariadenia sú do značnej miery namáhané (obvyklá prevádzka 24 hodín denne) a musia sa tak meniť často aj skôr, než skončí zákonom daná záručná doba. Na tieto súčasti poskytujeme záruku v dĺžke 6 mesiacov od dátumu predaja. Ktoré to sú? Napr.: rotory, osičky, tesnenia, membrány apod. Bližšie informácie ohľadom odporúčanej výmeny takýchto komponentov nájdete zvyčajne v návode k použitiu.

 

AKVÁRIA

Pred uplatnením "reklamácia akvária" Vás prosím o oznámenie či preverenie následujúcich informácií:

 • Akvárium tečie? Špecifikujte prosím na akom mieste? Vykonajte prosím zodpovedajúcu foto-dokumentáciu miesta (vrátane umiestnenia - podkladu - skrinky / stolíku), kde sa prejavuje netesnosť a zašlite to na náš e-mail.
 • Akvárium je prasknuté? Špecifikujte prosím na akom mieste? Pri prasknutom akváriu prosím uveďte spôsob umiestnenia a vykonajte prosím zodpovedajúcu foto-dokumentáciu miesta (vrátane umiestnenia - podkladu - skrinky / stolíka).

Zistené skutočnosti zašlite na e-mail a do predmetu prosím napíšte "Reklamácia akvária" a uveďte č. obj. / príp. faktúry (!).

 

FILTRE, ČERPADLÁ

Pred riešením reklamácie Vás prosím o preverenie týchto informácií:

 • Netesnosť: Skontrolujte tesnenie pod hlavou a na adaptéri / ventiloch. Ak sa jedná o starší filter, tak vykonajte výmeny potrebných tesnení (pozri odporúčanie výrobcu, najneskôr však za 2 roky) prípadne i adaptéra / ventilov, ak je to nutné. Jedná sa o diely podliehajúce opotrebovaniu a nemožno tak uplatniť štandardnú záruku v plnej výške. Preverte upevnenie hadíc k adaptéru aj rúrkam. Ak sú hadice staršie, tak podľa potreby vykonajte výmenu za nové. Umiestnite filter do vhodnej plastovej nádoby kvôli možnému úniku vody.
 • Strata výkonu: Skontrolujte následujúce: pricvaknutá či zlomená hadica, upchatý sací kôš, vrtuľka / rotor čistý a pevný / celistvý. Preverte, či nie sú zanesené hadice! Zvlášť hadice s menším priemerom (12 a menej mm) sú náchylnejšie na zanášanie. Skontrolujte umiestnenie filtra a jeho max. výtlačnú výšku (pozri info v návode). Ak sa ani po vyčistení všetkých súčastí filtra stav nezlepší, potom reklamujte (obvykle je nutné zaslať celý filter vrátane všetkých komponentov).
 • Zvýšená hlučnosť: Skontrolujte vrtuľku / rotor vrátane osičky, musí byť pevný / celistvý. V opačnom prípade je nutné zakúpiť nový tovar. Jedná sa o diely podliehajúce opotrebeniu a nemožno tak uplatniť štandardnú záruku v plnej výške. Ďalšou možnosťou je kontakt napr. so stenou skrine, v ktorej býva filter obvykle uložený.
 

Tovar bude prijatý k reklamácii (riadne uplatnenie reklamácie)* za týchto podmienok:

 1. Pri uplatňovaní záručnej opravy (výmeny) je neoddeliteľnou súčasťou tohto reklamačného protokolu kópia dokladu preukazujúca zakúpenie uvedeného tovaru. Tovar musí byť reklamovateľný tj. v lehote udávajúcej zodpovednosť výrobcu za vadu (štandardná lehota je 24 mesiacov od zakúpenia), pozri info pri výrobku. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním. Svetelné zdroje, súčiastky podliehajúce veľkému opotrebeniu (napr. tesnenia, rotory, osičky) majú obmedzenú životnosť udanú výrobcom (napr. udanú v hodinách svietivosti), prípadne obmedzenú na cca 6 mesiacov od dátumu zakúpenia.
 2. V prípade, že sa jedná o zariadenie pozostávajúce z viacerých častí (napr. filter), je nutné dodať všetky diely potrebné na otestovanie výrobku. Radi Vám poskytneme potrebné informácie ku konkrétnemu výrobku.
 3. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený zákazníkom. Pokusy zákazníka o opravu tovaru sú neprípustné a môže byť na ne nazerané ako na neoprávnenú reklamáciu!
 4. V prípade, že tovar nebude dostatočne chránený pri preprave a dôjde k poškodeniu, tak bude zdokumentovaný a zákazník bude hneď po prijatí informovaný.
 5. Ak zákazník odovzdá k reklamácii nekompletný tovar prípadne nešpecifikuje dôvod k reklamácii, môže dôjsť k oneskoreniu vybavenia reklamácie.
 6. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v čo najkratšej lehote, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Reklamáciu riešime v súlade s platným občianskym zákonníkom (v zmysle § 1751 zákona č. Č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení).
 7. Tovar musí byť zaslaný dostatočne zabalený, poistený a označený príslušnými manipulačnými značkami (ak je potrebné). Cenu prepravy hradí kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. V prípade požiadavky na preplatenie nákladov za reklamáciu je potrebné zaslať službou v najnižšej cenovej relácii a zaslať kópiu dokladu preukazujúci úhradu. Tovar zašlite starostlivo zabalený na adresu našej prevádzky alebo na našu slovenskú adresu: Pavel Vitámvás, AKVA-TERA.SK, P.O.BOX 8, 908 01 Kúty 1. Odporúčame zaslať Slovenskou poštou - "Zásielka na poštu". Niektoré prepravné služby na POBox nedoručujú!

 * Reklamačné riadenie (riadne uplatnenie reklamácie) * sa rozumie dodanie či odovzdanie tovaru na adresu prevádzky. Reklamačná lehota začína plynúť od prijatia tovaru.