Vzorkovník farieb

Kronospan lamino dekor - akvarijné komplety značky: Diversa, FIN. 
Egger  - akvarijné komplety značky: FIN. 
D-C-Fix fólie - osvetľovacie kryty značky: Diversa, FIN. 

Informácie 

  • Vzhľadom k neustálym zmenám u lamino materiálov odporúčame zistiť presné označenie vzorky Vášho nábytku. Pre bližšie informácie o aktuálnych vzorkách materiálov navštívte prosím príslušnú webovú stránku .
  • Vzorky týchto výrobcov sa nemusia vzájomne ideálne zhodovať! Odporúčame ich vizuálne nákupným zaslaním vzorky materiálu na adresu našej prevádzky. Stačí zaslať poličku alebo dvierka, podľa ktorých najlepšie určíme presnú vzorku alebo Vám ponúkneme inú dostupnú alternatívu.
Kronospan Egger
Kronospan Egger